An Giang: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
02/04/2017 09:36:20    Lượt xem: 1,188   
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh An Giang.

An Giang: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 

An Giang: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 

 Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh An Giang là 353.666 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 286.858 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 66.435 ha, Đất đô thị có diện tích 54.641 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 1.902 ha, Đất khu du lịch có diện tích 957 ha và Đất chưa sử dụng có diện tích 373 ha.

 

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 28.310 ha, Đất ở đô thị có diện tích 4.700 ha, Đất quốc phòng có diện tích 3.554 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 1.602 ha, Đất nghĩa trang, nghĩa địa 311 ha,…

 

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, chuyển mục đích sử dụng 11.861 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

 

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh An Giang cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương.

Theo Chinhphu Portal

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC:
LƯỢT TRUY CẬP